logo150

Felvételi eredmények

Kérem adja meg oktatási azonosítóját vagy a választott jeligét!

Iskolánk története

Alma Materünk 1871-ben mint Tanítóképző kezdte meg működését. Eötvös József népoktatási törvénye alapján 20 "képezdét" létesítettek, melyek egyike volt a mi intézetünk. Az Alföld közepén ez volt az egyetlen állami tanítóképző. Kezdetben Csongrádon működött, de a Tisza gyakori áradása miatt 1876-ban Kiskunfélegyházára költözött. Ez az iskola nevelte több mint 8 évtizeden át a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl nagy területének néptanítóit.

Iskolánk nemcsak a falunak és a tanyavilágnak adott hivatásszerető nevelőket, hanem végzett diákjai közül többen váltak az oktatás és nevelés irányítóivá, politikai, társadalmi, tudományos, irodalmi, művészeti és sportéletünk kiemelkedő képviselőivé.

Intézményünk jellege az iskolareformok következtében többször változott. Az 1956-57-es tanévig bezárólag mint Állami Tanítóképző Intézet, de vele párhuzamosan 1949-50-ig Állami Líceumként is működött. A Líceum 1949-50-től átalakult Állami Pedagógiai Gimnáziummá, mellyel párhuzamosan indult Testnevelési Gimnázium is (az ún. Sportgimnázium).

Mindkét iskolatípus 1953-ban átalakult Testnevelési Szaktanítóképző Intézetté. 1954-től 1958-ig az iskola fokozatosan gimnáziummá alakult át dr. Mezősi Károly vezetésével. 1962-63-ig fiúgimnázium, majd 1963 szeptemberétől koedukált gimnázium lett. 1967 óta biológia-kémia tagozat is működött iskolánkban. Az utolsó gimnáziumi osztály 1975-ben érettségizett. 1972-ben kezdődött a gépészeti szakközépiskolai képzés, ami jelenleg is az egyik képzési területe iskolánknak. A 2000-es évek elején elindult az informatika képzési terület is, ami azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Iskolánk több évtizede folytat két tanítási nyelvű képzéseket, mind német, mind angol nyelven. Ezeken a tanulmányi területeken kiemelkedő nyelvismeretre és szakmai tudásra tesznek szert tanítványaink.

Iskolánk legfelső emeletén található a fiúkollégium, ami a távolabb lakó diákok számára biztosít elhelyezést.

Iskolánk 2013. szeptembere óta működik a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságának fenntartásában.

Bővebb információ

Tags: ,
© 2019 PG