logo150

Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. § és 24.§ értelmében intézményünk az alábbiakban teszi közzé a jogszabályban meghatározott adatokat.

felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
szervezeti és működési szabályzat
a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége
az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
az érettségi vizsgák átlageredményei
a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

A kollégiumra vonatkozóan

a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
a szabadidős foglalkozások köre
az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
a kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 PG