logo150

Felvételi eredmények

Kérem adja meg oktatási azonosítóját vagy a választott jeligét!

Közzétételi lista

A 12/2020. (II.7.) Korm. r. 344 § alapján intézményünk az alábbiakban teszi közzé a jogszabályban meghatározott adatokat.

Intézményünk alapító okirata, melynek kelte 2020. május 21.
Intézményünk működési engedélye
Intézményünk - a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által 2020. június 30-án, NSZFH/NSZFH/008967-50/2020 számon kiadott - nyilvántartásba vételi határozata
2022. szeptember 1-től érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat
2023. szeptember 1-től érvényes Szakmai Program
2023. szeptember 1-től érvényes Házirend
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
A beiratkozásra meghatározott idő
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A térítési díj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények
A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések
A szakképző intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége
Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az érettségi vizsga átlageredményei – évenként feltüntetve
Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 PG