logo150

Felvételi eredmények

Kérem adja meg oktatási azonosítóját vagy a választott jeligét!

0001 - Gépészet ágazat

Képzési idő: 5 év

Választható idegen nyelv: angol vagy német

 Kinek ajánljuk a képzést?

Annak,

  • akit vonz a magas szinten automatizált technológia.
  • aki szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.
  • aki szeret alkotni, szerszámokat használni.
  • aki piacképes szakmát akar szerezni.
  • akit érdekel a műszaki pálya.
  • aki szeretne felsőoktatásban is továbbtanulni.

 Iskolánk a 70-es évek óta tekinti szívügyének a gépészet iránt érdeklődő diákok képzését. Az elmúlt majd’ fél évszázad alatt több ezer olyan gépész végzett iskolánkban, akik kiemelkedő tudásukkal értékes munkavállalói lettek a legkülönbözőbb gépipari, termelő vállalatoknak. Kistúlzással nem lehet olyan, a gépészet területén tevékenykedő vállalatot találni ma szűkebb és talán mondható, hogy tágabb környezetünkben sem, ahol legalább egy PG-s öregdiák ne dolgozna. Ez a munkák legnagyobb elismerése. Ma is hittel valljuk, hogy a mai munkaerőpiacon nagy igény mutatkozik a kiemelkedő tudással, műszaki érzékkel rendelkező gépészekre. Iskolánk arra vállalkozik, hogy olyan tudást, szemléletet és gondolkodásmódot ad a diákok kezébe, amelyeknek köszönhetően biztos egzisztenciát tudnak majd teremteni családjuk számára.

Az elmúlt években több nagymértékű fejlesztés valósult meg a tanműhelyben, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy emeljék az elengedhetetlen gyakorlati képzés színvonalát. Számos felújítás, eszközbeszerzés valósult meg, amelyek biztosítják, hogy a PG-t választó diákok magasszintű, a kor kihívásainak megfelelő gyakorlati képzésben részesülnek.

 A képzés szakmai tartalma megegyezik a 0002-es és a 0003-as tanulmányi területek tartalmával, a különbség a nyelvoktatás szintjében van. Ezen a tanulmányi területen valamennyi tantárgyat magyar nyelven tanulnak a diákok. Mivel nyelvtanáraink mind a két tanítási nyelvű, mind az általános képzésben is tanítanak, így ezen a tanulmányi területen is biztosítjuk a középfokú nyelvvizsgára történő felkészítést.

 A 9. és a 10. évfolyamon ágazati alapoktatásban vesz részt a tanuló, aminek az alábbiak a követelményei: egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja. Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba-és túláramvédelmi eszközöket. Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul.

 A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatja tanulmányait azzal, hogy az általa választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkoznia.

 A sikeres ágazati alapvizsgát követően dönt a tanuló, hogy a szakirányú oktatásban melyik szakmát kívánja tanulni a 11-13. évfolyamon.

 Választható szakmák:

  • Gépgyártás-technológiai technikus (5 0715 10 06)
  • Gépész technikus (5 0715 10 05) CAD-CAM szakmairánnyal.

A képzés 12. évfolyamán magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tantárgyakból, a 13. évfolyamon idegen nyelv tantárgyból tesznek érettségi vizsgát a diákok. A 13. évfolyamon adnak számot tudásukról a technikusi vizsgán a tanulók, amely egyben emelt szintű érettséginek is megfelel, így többletpontra jogosít fel a felsőfokú felvételi eljárásban.

 A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A tanulmányi terület képzési programja intézményünkben

 A tanulmányi területre vonatkozó központi szabályozók:

© 2019 PG

Please publish modules in offcanvas position.