logo150

Felvételi eredmények

Kérem adja meg oktatási azonosítóját vagy a választott jeligét!

0003 - Magyar-angol két tanítási nyelvű gépészet ágazat nyelvi előkészítő évfolyammal

Képzési idő: 1+5 év

Kinek ajánljuk a képzést?

Annak,

 • aki magasszinten kívánja elsajátítani az angol nyelvet.
 • akit vonz a magas szinten automatizált technológia.
 • aki szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.
 • aki alaposan meg akarja ismerni az angol nyelvterületű országokat (Nagy-Brittania, USA, Kanada, Ausztrália).
 • aki szeret alkotni, szerszámokat használni.
 • akinek távlatitervei között szerepel a külföldön történő munkavállalás.
 • aki piacképes szakmát akar szerezni.
 • akit érdekel a műszaki pálya.
 • akinek feltett szándéka, hogy a felsőoktatás tanuljon tovább.
 • aki igényes a tanulmányi eredményeivel szemben, szorgalmas, jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik.
 • akinek fontos, hogy inspiráló, szorgalmas közegben tanuljon.

 Iskolánk a 70-es évek óta tekinti szívügyének a gépészet iránt érdeklődő diákok képzését. Az elmúlt majd’ fél évszázad alatt több ezer olyan gépész végzett iskolánkban, akik kiemelkedő tudásukkal értékes munkavállalói lettek a legkülönbözőbb gépipari, termelő vállalatoknak. Kistúlzással nem lehet olyan, a gépészet területén tevékenykedő vállalatot találni ma szűkebb és talán mondható, hogy tágabb környezetünkben sem, ahol legalább egy PG-s öregdiák ne dolgozna. Ez a munkák legnagyobb elismerése. Ma is hittel valljuk, hogy a mai munkaerőpiacon nagy igény mutatkozik a kiemelkedő tudással, műszaki érzékkel rendelkező gépészekre. Iskolánk arra vállalkozik, hogy olyan tudást, szemléletet és gondolkodásmódot ad a diákok kezébe, amelyeknek köszönhetően biztos egzisztenciát tudnak majd teremteni családjuk számára.

 Az elmúlt években több nagymértékű fejlesztés valósult meg a tanműhelyben, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy emeljék az elengedhetetlen gyakorlati képzés színvonalát. Számos felújítás, eszközbeszerzés valósult meg, amelyek biztosítják, hogy a PG-t választó diákok magasszintű, a kor kihívásainak megfelelő gyakorlati képzésben részesülnek.

 A képzés szakmai tartalma megegyezik a 0001-es és a 0002-es tanulmányi területek tartalmával, a különbség a nyelvoktatás szintjében van. A tanulók angolul tanulják a történelem és a célnyelvi civilizáció tantárgyakat és ezekből a tárgyakból angol nyelven tesznek érettségi vizsgát. Ezen a tanulmányi területen kiemelkedően magasszintű angol nyelvtudásra tesznek szert a diákok. A diákokkal szemben minimum elvárás a középfokú nyelvvizsga megszerzése, de minden segítséget biztosítunk ahhoz, hogy a képzés végére felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek a tanulók.

 A képzést nyelvi előkészítő évfolyammal indítjuk, így nem feltétel az angol nyelv alapszintű ismerete sem. Várjuk azokat a tanulókat is, akik a PG-ben akarják megkezdeni az angol nyelvvel történő ismerkedést.

 A 9. és a 10. évfolyamon ágazati alapoktatásban vesz részt a tanuló, aminek az alábbiak a követelményei: egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja. Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba-és túláramvédelmi eszközöket. Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul.

 A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatja tanulmányait azzal, hogy az általa választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkoznia.

A sikeres ágazati alapvizsgát követően dönt a tanuló, hogy a szakirányú oktatásban melyik szakmát kívánja tanulni a 11-13. évfolyamon.

 Választható szakmák:

 • Gépgyártás-technológiai technikus (5 0715 10 06)
 • Gépész technikus (5 0715 10 05) CAD-CAM szakmairánnyal.

A képzés 12. évfolyamán magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tantárgyakból, a 13. évfolyamon idegen nyelv és angol célnyelvi civilizáció tantárgyból tesznek érettségi vizsgát a diákok. A 13. évfolyamon adnak számot tudásukról a technikusi vizsgán a tanulók, amely egyben emelt szintű érettséginek is megfelel, így többletpontra jogosít fel a felsőfokú felvételi eljárásban. Az emelt szintű érettségiért és a felsőfokú nyelvvizsgáért kapott többletpontok nagymértékben megemelik a felsőoktatásba történő bejutás esélyeit.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A tanulmányi terület képzési programja intézményünkben

 A tanulmányi területre vonatkozó központi szabályozók:

© 2019 PG

Please publish modules in offcanvas position.